REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Rodinný dům vznikal společnou prací rodiny a přátel

„Dům je naší první reálnou zakázkou, na které jsme pracovali ještě během studií. V průběhu stavby jsme sami několikrát přiložili ruku k dílu. Prováděcí detaily vznikaly často během nedělního oběda. I díky tomu se podařilo stlačit náklady pod 2 miliony korun,“ popisují autoři projektu z Ateliéru Bárka. Zadání pro architekty Tomáše Zdvihala, Barboru Jandovou a Karolínu Röschl znělo tak, že majitelé toužili po jednoduchém levném domě, který poskytne komfortní životní prostor čtyřčlenné rodině, přičemž jej bude možné stavět postupně a svépomocí. „Na samém počátku byly úvahy o analogii k tradičnímu jihočeskému stavení. Z něho jsme však nakonec převzali pouze sedlovou střechu a snahu o maximálně účelnou dispozici. Kompaktní hmota na obdélníkovém půdorysu 6,9x10m umožnila zachovat co největší plochu zahrady nezastavěnou. Pozednici sedlové střechy jsme posunuli co nejvýše pro plnohodnotné využití podkroví. Komín není uprostřed dispozice, ale je netypicky vystavěn před fasádou, aby nezabíral prostor uvnitř domu. Vcelku tradičním fasádám dominuje jedno velké čtvercové okno ve štítu s výhledem do zahrady. Na vesnici nezbytný sklep stojí zcela samostatně a využívá většího terénního zlomu.“

Úsporná a kompaktní stavba

Na samotném počátku stavby uvažovali architekti také o dřevostavbě, nakonec se rozhodli pro klasické jednovrstvé zdivoz cihelných bloků bez dodatečného zateplení, které bylo pro stavebníky dobře dostupné a bylo ho možné realizovat bez větší mechanizace svépomocí. „Vnější povrchy jsou tvořeny bílou omítkou a červenou pálenou taškou. Sklep je vystavěn z pohledových šalovacích bloků s vegetační střechou,“ popisují. „Energetická koncepce vychází z jednoduché úvahy, že nejúspornějším řešením je malý kompaktní dům. Vystačí si proto s jednoduchým tepelným čerpadlem vzduch-voda. Doplňkovým zdrojem tepla je lokální topeniště na dřevo, kterého je v okolí dostatek. Nízkoteplotní rozvody tepla jsou vedeny v podlahách, čímž byl uspořen prostor, který běžně zabírají radiátory. Uvnitř domu jsou připraveny rozvody na nucenou výměnu vzduchu. “ Také interiér koresponduje s jednoduchostí exteriéru. Díky tomu je stavba ve všech ohledech kompaktní. „Omezené prostorové možnosti byly hlavním motivem pro volbu na míru navrženého nábytku. Zpravidla jsou využity neutrální světlé odstíny či přirozené zbarvení nábytkářské překližky. Další vybavení jako jsou sedací souprava, stoly, židle aj. zase ctí pravidla severského stylu. Otevřenost a útulnost mají být hlavními přívlastky interiéru. Celkovou atmosféru prostoru výrazně doplňují solitérní sběratelské kusy majitelů. Industriální svítidla, staré vývěsní cedule či nádražní hodiny jsou jen krátkým výčtem rozrůstající se sbírky. “

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA