Kampaň „Narýsuj si svoji budoucnost“ ukazuje studentům výhody technických oborů

Narýsuj si svoji budoucnost

„Účelem kampaně je zvýšit povědomí rodičů a žáků o možnostech technického vzdělávání a o výhodách, které z technického zaměření vyplývají, jako je například snadné uplatnění na trhu práce, na kterém průběžně dochází k obsazování vysoce kvalifikovaných výrobních kapacit,“ vysvětluje Eva Oupicová, obchodní ředitelka společnosti LED Multimedia. Po celé České republice mohou nyní studenti a jejich rodiče potkávat na LED obrazovkách spot k projektu „Narýsuj si svoji budoucnost“, který apeluje na mladé lidi, aby studovali technické obory. Ke kampani vznikly i specializované webové stránky www.studujutechniku.cz, které přinášejí veškeré informace. 

„I v naší skupině pociťujeme výrazný nedostatek kvalifikovaných technicky zaměřených uchazečů o volné pracovní pozice. Tento projekt hrdě podporujeme a vážíme si podobných aktivit, které pomáhají přilákat studenty na technické obory. Vnímáme je jako naše možné zaměstnance. Je to dlouhodobá investice, v kterou věříme a jsme si vědomi potenciálu čerstvých absolventů, který by v našich společnostech mohli s úspěchem uplatnit,“ uvádí Lukáš Novotný, marketingový manažer skupiny Czechoslovak Group, která je partnerem kampaně. Díky značné konkurenci mezi technicky zaměřenými společnostmi a nedostatku uchazečů na trhu práce nabízejí firmy pro čerstvé absolventy velmi výhodné podmínky, ke kterým by se v minulosti dostali až po letech získávání zkušeností. 

Studium technických oborů má spoustu výhod, například výborné uplatnění na trhu práce nebo velmi dobré platové podmínky. Většina podniků navíc nabízí možnost praxe už při studiu.

Studium technických oborů má spoustu výhod, například výborné uplatnění na trhu práce nebo velmi dobré platové podmínky. Většina podniků navíc nabízí možnost praxe už při studiu.

Budoucnost českého průmyslu

Nedostatek specialistů může v budoucnu ohrozit růst českého průmyslu, a firmy se tak stávají téměř závislé na kvalitních absolventech. To ukazují i statistiky míry nezaměstnanosti absolventů jednotlivých vysokých škol vydávané Střediskem vzdělávací politiky UK v Praze, ve kterých se technické školy umisťují na nejlepších pozicích. Přesto se na technické obory hlásí jen 22 % studentů oproti 40 % na ekonomii a 32 % na humanitní obory. Většina podniků nabízí možnost praxe už při studiu, což je základem pro získání zaměstnání po absolvování VŠ.

Pokud se chcete o výhodách technického vzdělání dozvědět více, jděte na Studujutechniku.cz.