Winternitzova vila vystavuje dokonalé modely Loosových domů

Ve dnech 16.3.–16.6. 2019 se v prostorách jedné z nádherných Loosových staveb, Winternitzově vile na pražském Smíchově, v Evropě poprvé představí tento unikátní projekt. Na výstavě můžete obdivovat dokonale vytvořené modely v měřítku 1:50 a dokumentaci k nim. Originální plány domů profesorovi a jeho studentům sloužily jako podklad při tvorbě, ale jak sám říká, nebylo to jednoduché: „Loosův prostor je z plánů často těžko čitelný, protože je uvnitř trojrozměrně řešený a velmi členitý. To je také důvod, proč jsme se rozhodli vytvořit modely, které přesně ukazují realitu kompozice a definují rozměr funkčního prostoru a vztah mezi prostory navzájem,” vysvětluje Yoshio Sakurai. 

Když uvidíte pohromadě tolik Loosových domů – velkých komerčních budov i malých rodinných vil – pochopíte, jak geniálně architekt uvažoval o obytném prostoru a jeho vztahu k okolí.

Když uvidíte pohromadě tolik Loosových domů – velkých komerčních budov i malých rodinných vil – pochopíte, jak geniálně architekt uvažoval o obytném prostoru a jeho vztahu k okolí.

Výstavu přijede osobně zahájit 16.3. 2019, kdy také můžete ve Winternitzově vile navštívit jeho přednášku, v níž popíše své poznatky a zkušenosti z cest po stavbách Adolfa Loose. Všechny domy osobně navštívil, přeměřil a vyfotografoval. Teprve pak se pustil do práce. Vstupenky lze zakoupit zde, více informací najdete na na Loosovavila.cz.