Proměna: Koupelna s oknem do zahrady

proměna: jasnější pravidla hry

vysněný domov u Dunaje